top of page

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

CZY FIRMA SZUKA OSÓB DO PRACY?

Proces rekrutacji w naszej firmie, zarówno na stanowiska w dziale produkcji, jak i w działach administracyjnych wewnątrz stoczni, jest stale otwarty. Rozwijamy się na tyle dynamicznie, że nie zawsze opublikowane ogłoszenia o pracę odzwierciedlają nasze zapotrzebowania na nowych pracowników. Jesli uważasz, że posiadane umiejętności i doświadczenie odpowiadają pracy w branży szkutniczej, wyślij nam swoje CV, a na pewno się odezwiemy. 

CZY NA PRODUKCJI ZATRUDNIANE SĄ KOBIETY?

Stocznia Saxdor zatrudnia pracowników na wszystkie stanowiska wyłącznie pod kątem posiadanych kwalifikacji i doświadczenia, nie dyskryminując pod względem płci, narodowości, wyznania, rasy czy niepełnosprawności. Jako pracodawca równych szans, zatrudniamy pracowników bez względu na płeć zarówno na stanowiska produkcyjne, jak i administracyjne. Wyślij nam swoje CV, aby dowiedzieć się, czy Twoje kwalifikacje odpowiadają  obecnym potrzebom firmy.  

CZY NA WSZYSTKICH STANOWISKACH NA PRODUKCJI JEST KONTAKT Z CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI?

Większość oferowanych przez stocznię stanowisk w dziale produkcji wiąże się z kontaktem z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Ich rodzaj i stopień różni się w zależności od zajmowanego stanowiska, np. środki chemiczne przy pracy z laminatami, hałas i zagrożenia mechaniczne przy pracy w stolarni. Aby dowiedzieć się, jakie czynniki występują na stanowisku, na które chcesz aplikować, skontaktuj się z naszym działem kadr. 

CZY PRACA PRZY PRODUKCJI ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE ZMIANOWYM?

Praca w dziale produkcji stoczni odbywa się w trybie jednozmianowym w stałych godzinach pracy przypisanych dla danego zespołu: laminaty 6:00-14:00, pozostała część produkcji oraz biuro 7:00-15:00. 

bottom of page